Konkurrens och samverkan som organisatoriska ideal i norra Stockholm kring 2010

Författare

  • Thomas Kaiserfeld

Abstract

Utgångspunkten för den här studien är hur uppfattningar om konkurrens och samverkan använts för att få till stånd vissa målstyrda processer. Inom förvaltningsforskningen har begreppsanvändning uppmärksammats sedan decennier tillbaka. En observation där har varit att motstridiga begrepp kan vara lika gångbara i ett och samma sammanhang trots att de står för diametralt motsatta ideal. Exempelvis kan både centralisering och decentralisering ses som positiva på en och samma gång (Pollitt & Hupe 2011). I den här studien betraktas konkurrens och samverkan som sådana motstridiga begrepp som båda trots det har kunnat laddas med positiva värden. Konkurrens och samverkan har varit eftersträvansvärda på en och samma gång i en rad mer eller mindre kopplade målstyrda processer i Stockholm något decennium in på 2000­-talet.

Downloads

Publicerad

2023-12-20

Nummer

Sektion

Uppsatser