Statsvetenskapliga avhandlingar 2010-2022. Vad hände med monografi på svenska?

Författare

  • Katarina Roos

Abstract

Som tidigare framgått på förbundssidorna, har styrelsen för Statsvetenskapliga förbundet gett förbundsredaktören i uppdrag att arbeta vidare med listan över statsvetenskapliga avhandlingar som Leif Johansson sammanställt för tidsperioden 1890 till 2019. Listan har utökats med åren 2020-2022 och fylls kontinuerligt på med nya titlar. Datafilen omfattar nu totalt 1 157 titlar. Det är onekligen en respektingivande mängd avhandlingar. Förbundssidorna i nummer 1, 2023, ägnades åt en jämförelse mellan avhandlingar år 2022 och 2012. Det första som stack ut vid jämförelsen, var att antalet statsvetenskapliga avhandlingar var 130 procent fler år 2022 i jämförelse med 2012. Det andra var att den typiska avhandlingen ändrat karaktär, från en monografi på svenska eller engelska till en sammanläggningsavhandling på engelska. Arbetet väckte många nya frågor. Går det att tala om ett skifte i statsvetenskap vad gäller normer för format och språk för avhandlingar? Är det i så fall en successiv förändring över tid, eller går det att identifiera brytpunkter? När har dessa brytpunkter i så fall inträffat? Och slutligen, finns det skillnader mellan olika lärosäten med avseende på avhandlingarnas format och språk?

Downloads

Publicerad

2023-09-22

Nummer

Sektion

Statsvetenskapliga förbundet