Jag – en gränsgångare?

I gränslandet mellan samhällsvetenskap och medicin

Författare

  • Martin Lindström

Abstract

En gränsgångare är i juridisk mening en person bosatt i ett land som arbetar i ett annat land. Gränsgångaren växlar därmed mellan olika sociala miljöer och rör sig återkommande i gränslandet. Det är möjligt att jag i akademisk mening skulle kunna betraktas som gränsgångare. I forskning, undervisning och tredje uppgiften har jag rört mig i gränslandet mellan den medicinska vetenskapen och de samhällsvetenskapliga ämnena ekonomisk historia och statsvetenskap. Denna presentation är ett stycke akademisk självbiografi och ämneshistorik som ger en återblick på utvecklingen av ett specifikt forskningsområde inom socialmedicin under 2000-talets första decennier.

Downloads

Publicerad

2023-09-22

Nummer

Sektion

Översikter och meddelanden