Valintegritet i Sverige

Författare

  • Maria Solevid
  • Henrik Oscarsson

Abstract

Den 6 januari 2021 stormades Kapitolium i samband med kongressens officiella utnämnande av segraren i det amerikanska presidentvalet. Förloraren Donald Trump hade då i närmare två månader vägrat acceptera valutgången. Hans tal utanför Vita huset avslutades med en uppmaning till åhörarna att marschera mot kongressbyggnaden. Den dramatiska händelsen tjänar som en viktig påminnelse om hur grundläggande idén om ett fredligt maktöverlämnande är i alla demokratier. Den visar också hur enkelt det kan vara för politiska aktörer att så tvivel om utbrett fuskande i samband med val även när det saknas konkreta evidens. Betydelsen av att alla demokratins aktörer har ett grundmurat förtroende för att valen äger rum på ett korrekt sätt är svår att överskatta. Valens regelrätta genomförande och valresultatens legitimitet är grundbultar i varje demokratiskt system.

Downloads

Publicerad

2023-09-22