Sundström, Göran, 2022. Brutet förvaltningskontrakt: Om metastyrning av svensk biståndsförvaltning. Lund: Studentlitteratur.

Författare

  • David Scott

Abstract

I boken Brutet förvaltningskontrakt: Om metastyrning av svensk biståndsförvaltning, tar statsvetaren Göran Sundström med läsaren på en resa i reformeringen av svensk biståndspolitik som påbörjades i och med alliansregeringens tillträde 2006. Sundström tar avstamp i dåvarande biståndsminister Gunilla Carlssons radikala ambitioner med att omstöpa den svenska biståndsförvaltningen (specifikt Sida) i linje med den så kallade ”resultatagendan” och de konsekvenser detta fick för relationen mellan stat och förvaltning.

Downloads

Publicerad

2023-02-24