Tyrannen enligt Aristoteles

Författare

  • Karin Blomqvist

Abstract

Ordet tyrann, som i vårt språk betecknar en person som missbrukar sin ledarställning för att trakassera, utnyttja och plåga dem som är beroende av honom, har de moderna språken lånat från grekiskan. I grekiskan är týrannos faktiskt också ett lånord, oklart från vilket språk, men det finns belagt i grekiska texter redan från 600-talet f.Kr. Flera av de grekiska småstaterna styrdes under denna tid periodvis av ensamhärskare som kallades tyranner och som i växlande grad utmärktes av de egenskaper som vi kopplar samman med termen tyrann.

Downloads

Publicerad

2023-02-24