Autokratins anatomi

Henrik VIII och Thomas Cromwell hos Hilary Mantel

Författare

  • Peter Strandbrink

Abstract

Hur relationen mellan styrda och styrande eller härskare och undersåtar ser ut och legitimeras är stående frågor för statsvetare. Om ämnets kärna är det vetenskapliga studiet av politik så måste vi så snart vi konstaterat detta omedelbart fokusera på denna grundrelation för att granska och förstå hur stat, medborgarskap, lagstiftning, politiska institutioner och staters förhållanden sinsemellan fungerar. Varje ideologisk regim stödjer olika lösningar och driver olika argument ifråga om vad som fungerar och är önskvärt. Statsvetares uppgift är bland annat att visa och påminna om hur dessa grundläggande politiskideologiska ”paket” ser ut och vilka varianter på gamla teman som åberopas och spelas ut i nya situationer. Också ”postideologiska” modeller bygger typiskt på tydliga uppfattningar om hur detta ska se ut, eftersom teknokrati också är en ideologi.

Downloads

Publicerad

2023-02-24