Mitchell, George E., Schmitz, Hans Peter & Bruno-van Vijfeijken, Tosca, 2020. Between Power and Irrelevance: The Future of Transnational NGOs. New York: Oxford University Press.

Författare

  • Rickard Söder

Abstract

Utgångspunkten i Between Power and Irrelevance är lika tydligt skildrad som kärnfull. Bland det författarna på en övergripande nivå kallar transnationella icke-statliga organisationer, och främst innefattar väletablerade organisationer i Nordamerika och Västeuropa, syns en ökad diskrepans mellan ursprungliga identiteter och strävan efter organisatorisk tillväxt liksom hållbar förändring. Organisationers faktiska verksamhet tycks inte motsvara de ideal och målsättningar som numera präglar den icke-statliga sektorn. Forskare har tidigare diskuterat relaterade spänningar och problem, men få har förklarat deras bakomliggande orsaker. George E. Mitchell, Hans Peter Schmitz och Tosca Bruno-van Vijfeijken tar sig emellertid an denna fråga och hävdar att den institutionella och normativa struktur, eller så kallade arkitektur, som definierar den transnationella icke-statliga sektorn är orsak till många av de utmaningar och begränsningar den står inför.

Downloads

Publicerad

2023-01-11

Nummer

Sektion

Litteraturgranskningar