Ansell, Ben W. & Lindvall, Johannes, 2021. Inward Conquest: The Political Origins of Modern Public Services. Cambridge: Cambridge University Press.

Författare

  • Magnus Linnarsson

Abstract

När Västeuropa under 1800-talet industrialiserades förändrades samhället i grunden. Tillsammans med en accelererande urbanisering övergavs äldre sätt att organisera samhället till förmån för nya. En revolution i styrelseskick och organisation, driven av städernas expansion och befolkningstillväxt, inträffade när både det politiska och det sociala ansvarstagandet förändrades och ifrågasattes. Det allmänna tog ett större ansvar för invånarnas väl och ve när stater och kommuner inrättade både social och teknisk infrastruktur. En viktig del i förändringarna var skapandet av de samhälleliga institutioner som kan kallas för välfärdssystem eller välfärdstjänster. Under perioden från cirka 1800 fram till andra världskriget lades den grund som möjliggjorde välfärdssystemens zenit under efterkrigstiden, i Sverige manifesterat i de så kallade rekordåren.

I sin bok Inward Conquest placerar Ben Ansell och Johannes Lindvall tillkomsten av välfärdssystemen och dess institutioner i centrum för samhällets förändring under perioden 1800–1939.

Downloads

Publicerad

2023-01-11

Nummer

Sektion

Litteraturgranskningar