Röstlund, Lisa, 2022. Skogslandet en granskning. Stockholm: Forum.

Författare

  • Mats Bladh

Abstract

Debatten om skogens nytta har blivit het. Kritiska röster säger att avverkningarna gått för långt, att skogens roll som kolsänka håller på att gå förlorad, och att skogen inte längre är skog utan en ”virkesåker” bestående av endast ett eller två trädslag. Kort sagt att vinstintresset driver ut den biologiska mångfalden och minskar dess positiva effekter för klimatet. I synnerhet hamnar ofta kalhyggena i skottgluggen – fula hål inte bara i själva skogen och i den svenska folksjälen, utan också ett tydligt exempel på hur ekosystemens osynliga samband förstörs och undergräver vår tillvaro.

Downloads

Publicerad

2023-01-11

Nummer

Sektion

Litteraturgranskningar