Motstridigheter – om upplevda integrationsproblem och formuleringen av svensk integrationspolicy

Författare

  • Erik Eriksson

Abstract

Den här texten har påkallats av att jag fått äran att ta emot Fahlbeckska stiftelsens stipendium, med en anmodan om att skriva en text på temat Folks, staters och kulturers förfall och undergång. Detta tema nedtecknades i stiftelsens urkund för över hundra år sedan, år 1918, i en tid då den svenska riksdagen förberedde instiftandet av Rasbiologiska institutet och vetenskapen var fullt upptagen av att kartlägga, differentiera och rangordna kulturer och folkslag (Frängsmyr 2000; Hagerman 2006). Sedan dess har samhällsvetenskapen utvecklats och uppmärksammat problemen med att förstå och studera kulturer och folkgrupper i essentialistiska termer (Hall 1999; Ratcliffe 2004). Att inom den samtida samhällsvetenskapen ta sig an frågan om utveckling (och eventuellt förfall) bland folk, stater och kulturer kräver därför känslighet för att de studerade fenomen är i grunden komplexa social konstruktioner som formas och förändras över tid/rum (Christiansen, Jørgensen & Wiener 1999; Crofts Wiley 2004; Wikström 2009).

Downloads

Publicerad

2023-01-11

Nummer

Sektion

Essä