… och vad hände sedan?

Licentiaterna i statskunskap 1950–1975

Författare

  • Leif Johansson

Abstract

Mellan åren 1950–1975 avlades i Sverige licentiatexamen av 232 studerande inom ämnet statskunskap. 1 juli 1974 avskaffades den akademiska doktorsgraden och ersattes av doktorsexamen. Och strax därefter blev det i princip inte längre intressant att avlägga fil.lic.-examen. Den fråga som här intresserar är: Vad hände sedan med de 232 licentiaterna? Frågar gäller alltså inte ”Vem blev forskare?” utan istället ”Vad blev forskaren?”

Downloads

Publicerad

2023-01-11

Nummer

Sektion

Översikter och meddelanden