Demokratiteori i intressanta tider

Författare

  • Mikael Spång

Abstract

Lagom till hundraårsfirandet av det första riksdagsvalet med (nästan) allmän och lika rösträtt utkom ett antal böcker som diskuteras här: Ludvig Beckman All makt åt folket. Om en bortglömd idé (Fri tanke, 2021); Sofia Näsström Demokrati. En liten bok om en stor sak (Historiska media, 2021); Folke Tersman och Torbjörn Tännsjö Folk & vilja. Ett försvar av demokratin i vår tid (Fri tanke 2020); Åsa (och Mårten) Wikforss Därför demokrati. Om kunskapen och folkstyret (Fri tanke, 2021); Olle Wästberg Den hotade demokratin. Så kan den räddas i populismens tid (Ekerlids förlag 2021); och Kjell Östberg Folk i rörelse. Vår demokratis historia (Ordfront, 2021).

Den förbannelse som det innebär att leva i intressanta tider kastar sin skugga över rösträttens jubileum och samtida diskussioner om demokrati i allmänhet. Demokratins problem, rentav dess kris, intar en central plats.

Downloads

Publicerad

2023-01-11

Nummer

Sektion

Översikter och meddelanden