Rationalism och kontrafakticitet

Iakttagelser och slutsatser från ett forskarliv

Författare

  • Leif Lewin

Abstract

Den här uppsatsen behandlar några statsvetenskapliga metodfrågor, som jag återkommande haft anledning att fundera över. Min grundsyn är att världen styrs av rationellt kalkylerande aktörer och i denna föreställning ryms också uppfattningen att andra val kunde ha träffats än de som faktiskt gjordes. Det finns ett samband mellan rationalism och kontrafakticitet.

Rationalism och kontrafakticitet är två nyckelord i min forskning, det första sedan länge och det andra på senare tid (se Lewin 2017 [1984] och Lewin 2021b).

Downloads

Publicerad

2023-01-11

Nummer

Sektion

Uppsatser