Gustavsson, Gina, 2021. Du stolta, du fria: Om svenskarna, Sverigebilden och folkhälsopatriotismen. Stockholm: Kaunitz-Olsson.

Författare

  • Inger Österdahl

Abstract

Boken Du stolta, du fria är en påfallande välskriven och mycket läsvärd skildring av Sverige under covid-19-pandemin. Boken utgör också en skildring av Sverige och svenskarna mer allmänt. Hanteringen av pandemin och befolkningens reaktioner på hanteringen av pandemin blottlade aspekter av det svenska samhället som vi annars inte ser, inte så tydligt i alla fall, och som vi kanske inte vill se. Det är inte en alltigenom smickrande bild av Sverige och svenskarna som ges i Du stolta, du fria. Framför allt ifrågasätter boken en hel del hävdvunna uppfattningar vi svenskar har om oss själva och vårt moderna land. I stället för stint framåt- och uppåtblickande, finner författaren att svenskarna stundom är nedåt- och bakåtblickande – ”mot ideal, rädslor och känslor med rottrådar som trasslar sig långt tillbaka i historien” (s. 319). Lite överraskande kanske, men mänskligt.

Downloads

Publicerad

2022-09-08

Nummer

Sektion

Litteraturgranskningar