Kristoffersson, Sara, 2022. Hela havet stormar. Fallstudie inifrån en myndighet. Stockholm: Volante.

Författare

  • Erik J Olsson

Abstract

När denna recension skrivs (juni 2021) har Sara Kristofferssons Hela havet stormar recenserats på snart sagt alla större dagstidningars kultursidor, varav (med några få undantag) samtliga ställt sig på Kristofferssons sida i kritiken av det som uppfattas som ett fall av så kallad cancelkultur på Konstfack (se exempelvis Irenius, 2022). Här ska jag fördjupa den debatt som förts i medierna genom att betrakta Kristofferssons historia i ljuset av dels den vanliga, föga upplyftande, behandlingen av interna kritiker inom högskolan, dels liknande fall där olika aktörer ifrågasatt lärares och forskares rätt att yttra sig obekvämt.

Downloads

Publicerad

2022-09-08

Nummer

Sektion

Litteraturgranskningar