Politiska tjänstemän behövs, men på rätt plats

Författare

  • Mikael Sandström

Abstract

Av Regeringskansliets totalt omkring 4 700 tjänstemän är ett par hundra politiskt utnämnda, medan de övriga är opolitiska. Även om antalet politiska tjänstemän ökat, utgör de fortsatt en liten andel. I de myndigheter som lyder under regeringen, är inga tjänstemän öppet politiskt tillsatta. I andra länder är situationen annorlunda. I USA tillsätts ungefär 4 000 tjänster direkt av presidenten, och byts ut när en ny president tillträder. Drygt 1 000 av dessa kräver dessutom godkännande av senaten (The Editorial Board, 2016). I Danmark, å andra sidan, förekommer endast enstaka politiska tjänstemän. Om man utgår från den genomgång av ett antal studier i frågan som Garsten m.fl. (2015) gör, så är intrycket att Sverige ligger någonstans kring mitten, avseende andelen politiskt tillsatta tjänstemän.

Downloads

Publicerad

2022-09-08

Nummer

Sektion

Uppsatser