Ivarsson Westerberg, Anders, Andersson, Agneta, Anskär, Eva, Castillo, Daniel, Falk, Magnus & Forssell, Anders, 2021. Papper, pengar & patienter: Primärvården i administrationssamhället. Lund: Studentlitteratur.

Författare

  • Patrik Hall

Abstract

Att forska om administration och byråkrati är ingen lätt uppgift. Begreppen är så negativt värdeladdade att det är svårt att förhålla sig neutralt och kanske framför allt att få läsarna av ens forskning att göra en nykter tolkning utan att gå i taket bara av själva orden. Så har det också varit historiskt under mycket lång tid. Man behöver bara erinra om Strindbergs klassiska skildring av ”Ämbetsverket för utbetalandet av ämbetsmännens löner” i Röda rummet (1879). Eller för den delen den franske ekonomen Vincent de Gournay som uppfann byråkratibegreppet (”skrivbordsstyre”) på 1700-talet. Denna negativa värdeladdning vidlåder även anknutna begrepp som möten, pappersarbete och dokumentation. En enkel förklaring till detta är att vi gärna hyllar handlingskraft, att göra saker ”på riktigt”, vårda sjuka, ta hand om gamla, undervisa elever, gripa brottslingar, bygga väg och järnväg. Till de just nämnda aktiviteterna finns också handlingsinriktade professionella identiteter kopplade, identiteter som formas inom ramen för professionsgemensamma utbildningar vars kurser sällan handlar om att sitta i möte och fylla i blanketter. Trots att vi lever i ett digitalt tjänstesamhälle tenderar idealen fortsatt vara kopplade till handlingsinriktade aktiviteter. Ett enkelt exempel från det mötesprojekt jag deltagit i (Hall, Leppänen & Åkerström 2019) var ett EU-finansierat gränspolissamarbete fyllt av långa möten på olika platser, som de deltagande kallade ”power weeks” för att disassociera sig från mötesbegreppets associationer till byråkrati, det senare något som står helt i strid med den handlingsinriktade polisidentiteten.

Downloads

Publicerad

2022-06-23

Nummer

Sektion

Litteraturgranskningar