Dørum, Knut, Hallenberg, Mats & Katajala, Kimmo (red.), 2021. Bringing the people back in. State building from below in the Nordic countries ca. 1500–1800. London: Routledge.

Författare

  • Christopher Pihl

Abstract

Inom nordisk, och kanske särskilt inom svensk, historisk forskning om den tidigmoderna statens utveckling har rumsliga metaforer länge spelat en framskjuten position. Frågan huruvida statsformeringsprocessen drevs ovanifrån (av aktörer inom staten och/eller olika elitgrupper) eller underifrån (med bönderna i samförstånd med de styrande) har varit källa till en aldrig sinande ström inlägg. Tvång eller interaktion är ett annat motsatspar som flitigt används för att beskriva samma förhållande. Det senaste tillskottet till denna diskussion är antologin Bringing the people back in. State building from below in the Nordic countries 1500–1800 under redaktörskap av historieprofessorer från tre länder: Knut Dørum från Norge, Mats Hallenberg från Sverige och Kimmo Katajala från Finland. Då antologin består av 19 bidrag inklusive inledning och två kommenterande texter av Michael Braddick och Marjolein t’ Hart kommer denna anmälan att fokusera på antologins utgångspunkter samt några bidrag som kan belysa det som anmälaren uppfattar vara antologins styrkor och svagheter.

Downloads

Publicerad

2022-04-18

Nummer

Sektion

Litteraturgranskningar