Berg, Annika, Lundberg, Urban & Tydén, Mattias, 2021. En svindlande uppgift: Sverige och biståndet 1945–1975. Stockholm: Ordfront.

Författare

  • Cecilia Jonsson

Abstract

Det internationella biståndet som vi känner det idag är en internationellt formulerad efterkrigsidé. Enkelt uttryckt bygger tanken på att en orättvis global fördelning av resurser kan avhjälpas av de länder som har det bättre ställt. Efter andra världskriget talades det i termer av ”massfattigdom” och ”befolkningsexplosion” för att beskriva den fattiga delen av världen. Som ett litet obetydligt land och med argumentet att man egentligen saknade kolonialhistoria öppnades nu en möjlighet för Sverige att som hjälpande land positionera sig i internationella sammanhang. Och det skulle man. Men hur skulle Sverige ta sig an frågan – denna svindlande uppgift – att bidra till internationellt bistånd? Hur skulle det rent praktiskt gå till och vad kunde Sverige göra för att möta tillsynes oändliga behov? Om detta handlar En svindlande uppgift: Sverige och biståndet 1945–1975.

Downloads

Publicerad

2022-04-18

Nummer

Sektion

Litteraturgranskningar