Orsakerna till EU-ländernas skilda hantering av Covid-19-krisen

En forskningsagenda för jämförande studier

Författare

  • Linnea Andersson Formgren
  • Arjen Boin
  • Magnus Ekengren
  • Alina Engström
  • Marte Luesink
  • Mark Rhinard
  • Henry Shields
  • Swapnil Vashishtha

Abstract

Hur har länderna i Europa hanterat Covid-19-krisen? Hur skiljer de sig åt? Vad kan vi lära oss från en jämförelse av länderna och erfarenheterna av den första och andra vågen av smittspridning 2020?

Denna artikel är en sammanfattning av en jämförande studie av hur regeringarna i Sverige, Norge, Finland, Holland, Portugal och Irland hanterade Covid-19-pandemins första och andra våg under 2020.1 Syftet är att formulera en forskningsagenda för studiet av vad som kan förklara skillnaderna mellan olika länders hantering av pandemin.

Downloads

Publicerad

2022-04-18

Nummer

Sektion

Översikter och meddelanden