Inledning: Amerikansk republikanism och demokrati

Författare

  • Frida Stranne

Abstract

I samma stund som den amerikanska självständighetsförklaringen lästes upp i Philadelphia den 4 juli 1776 hade ett embryo till ett helt nytt politiskt system formulerats. Dokumentet som innebar att amerikanerna blev sammanbundna, inte av en gemensam historia och land, utan genom en lojalitet till den liberala republikanska ideologin blev startpunkten för ”världens främsta demokrati” att ta form. Ett land som senare blev symbolen för – och ledaren av – ”den fria världen”.

Downloads

Publicerad

2022-01-25