Jonung, Christina & Jonung, Lars (red.), 2018. Ingemar Ståhl – en ekonom för blandekonomin. Stockholm: Dialogos.

Författare

  • Anders Mellbourn

Abstract

Det är nationalekonomerna, dumbom.

Statsvetare har nog länge insett sin plats i den praktiskt-politiska akademiska hierarkin. Samtidigt som vi statsvetare i våra analyser och forskningsrapporter gärna betonar den roll som kunskap och expertis spelat i svensk politisk kultur och offentligt beslutsfattare är vi medvetna om att det är nationalekonomer, i viss mån beteendevetare, som bland samhällsvetare intagit expertrollen i den välfärdspolitiska utvecklingen.

Inte minst i fruktbar symbios med det offentliga utredningsväsendet har nationalekonomer genom åren bidragit med expertrapporter, licenciat- och doktorsavhandlingar som självklara bidrag till beredningen av de stora reformerna i svensk politik.

Downloads

Publicerad

2021-12-08 — Uppdaterad 2022-02-07

Versioner

Nummer

Sektion

Litteraturgranskningar