Henrich, Joseph, 2020. The weirdest people in the world: How the West became psychologically peculiar and particularly prosperous. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Författare

  • Andrej Kokkonen

Abstract

När kung Lothar II år 863 bestämde sig för att skilja sig från sin hustru Teuthberga och gifta sig med sin älskarinna Waldruna, efter ett sjuårigt barnlöst äktenskap, stötte han på patrull. Påven Nicolaus I intervenerade och tvingade honom att ta tillbaka sin hustru med hänvisning till kyrkans förbud mot skilsmässa. Några år senare dog Lothar utan legitim arvinge varpå hans kungadöme delades mellan hans bröder - hans son med älskarinnan Waldruna kunde inte ärva honom eftersom han var född utanför äktenskapet och därmed ”illegitim” (Wickham 2009: 420-421). Lothars öde, precis som Henrik VIII:s 700 år senare, illustrerar hur stor makt kyrkan länge hade över inte bara vanligt folks, utan även kungars, privatliv. Och den makten använde kyrkan flitigt. Utöver skilsmässor förbjöd den även polygami, levirat (traditionen att en änka måste gifta om sig med en av sin avlidne makes bröder) och kusingifte, samt avrådde från adoption.

I boken The weirdest people in the world: How the West became psychologically peculiar and particularly prosperous argumenterar Joseph Henrich för att detta familjepolitiska program efter hand kom att försvaga de traditionella släktbandens betydelse.

Downloads

Publicerad

2021-09-28

Nummer

Sektion

Litteraturgranskningar