Svanberg, Mikael, 2020. Partierna och demokratin under författningsdebatten 1965–1980. Göteborg: Daidalos.

Författare

  • Nils Gustafsson

Abstract

Under pandemins år 2020 skedde det ovanliga att författningsfrågor började diskuteras i den allmänna debatten i Sverige. Det visade sig att regeringarna i flera av Sveriges grannländer använde sig av långt starkare åtgärder för att hindra smittspridningen av Covid-19. Detta berodde kanske främst på att regeringen, i synnerhet under våren, följde rekommendationer från sina expertmyndigheter, som förordade en strategi som innebar relativt milda inskränkningar. Men det visade sig också att Sveriges regering saknar möjlighet att i fredstid exempelvis inskränka medborgarnas rörelsefrihet genom utegångsförbud eller reseförbud. För fredstida kriser finns ingen särlagstiftning i de svenska grundlagarna som tillåter regeringen att utfärda undantagstillstånd eller överta beslutsbefogenheter som normalt tillkommer riksdagen. I vilken utsträckning grundlagen tillåter att medborgarnas friheter inskränks rådde det delade meningar om i den debatt som under höstens andra våg av smittspridning uppstod med deltagare som civilrättsprofessorn Mårten Schultz och folkrättsprofessorn Mark Klamberg (Schultz 2020; Orange 2020).

Downloads

Publicerad

2021-09-28

Nummer

Sektion

Litteraturgranskningar