Uppsatser i Statsvetenskaplig tidskrift under åren 1970–2020

Iakttagelser, jämförelser och reflexioner

Författare

  • Leif Johansson

Abstract

”Man blir visst aldrig riktigt ense om vad statskunskap egentligen är.”

– Nils Herlitz i Studier tillägnade Fredrik Lagerroth, 1950

“We can learn a great deal about the concerns of a discipline by examining its journals.”

– Marion Orr i Educational Researcher, 2004

Statsvetenskaplig tidskrift utges av Fahlbeckska stiftelsen och är organ för Statsvetenskapliga förbundet. Tidskriften publicerar refereegranskade vetenskapliga arbeten och översikter om politik i bred bemärkelse, och utkommer med fyra nummer per år. Oavbrutet utkommande sedan 1897 är tidskriften en av världens äldsta statsvetenskapliga tidskrifter.

Efter att ha klassificerat de totalt 663 uppsatserna i Statsvetenskaplig tidskrift under de 50 åren från 1970 till 2020 är det lätt att instämma i citaten ovan.

Downloads

Publicerad

2021-09-28

Nummer

Sektion

Översikter och meddelanden