Inledning: Konsten att bemästra en pandemi?

Författare

  • Magnus Jerneck

Abstract

Hur klarar ett välutvecklat – och starkt internationaliserat – samhälle av att hantera ett dödligt virus, vars utbredning och omfattning man till en början inte känner och vars genomslag lett till den största globala samhällskrisen i fredstid på mycket länge? En bred analys av den pandemi som drabbat Sverige och resten av världen är av allra största samhälls- och krispolitiska relevans.

Av det skälet bestämde redaktionen för Statsvetenskaplig tidskrift sig i samarbete med Kungl. Krigsvetenskapsakademien för att satsa på ett brett upplagt specialnummer om coronakrisen, med utgivning under första halvåret 2021 och med redaktionssekreterare Magnus Jerneck som temaredaktör.

Downloads

Publicerad

2021-06-11