En kontroversiell klassiker

Författare

  • Jon Wittrock

Abstract

Carl Schmitts kompakta essä Der Begriff des Politischen, eller Det politiska som begrepp, utkom 1932 och har blivit berömd för sin kärnfulla huvudtes: att det politiska, den farliga, kokande kärna som genomströmmar mänskligt samliv, inklusive men inte uteslutande det vi kallar ”politik”, karaktäriseras av skillnaden mellan vän och fiende. ”Varje religiös, moralisk, ekonomisk, etnisk eller annan motsättning”, skriver Schmitt, ”förvandlas till en politisk motsättning om den är stark nog att dela upp människor i vänner respektive fiender.”

En provocerande tes. En farlig tes. 1932 är som bekant inte vilket årtal som helst. Bättre blir det inte av att Schmitt kom att legitimera Hitlers maktövertagande. Att Schmitt hos många fått dåligt rykte överraskar alltså inte. Likväl hävdade Schmitt själv efter kriget att han aldrig varit övertygad nazist – men att han var en tänkare som fann inspiration hos reaktionära teoretiker och som hyste grava misstankar gällande demokratins förmåga att upprätthålla fred och stabilitet står bortom rimligt tvivel.

Downloads

Publicerad

2020-12-21

Nummer

Sektion

Essä