Demokrati med radvalg og fondsvalg

Författare

  • Knut Midgaard

Abstract

Det følger logisk av begrepet ‘demokrati’ at der hvor vi har et demokratisk styre, må borgerne, eller medlemmene, kunne tilkjennegi sitt standpunkt i saker som er oppe til diskusjon eller avgjørelse; og for det tilfelle at det ikke rår full enighet, må det eksistere en metode til å utlede en gruppepreferanse eller en beslutning på grunnlag av individenes preferanser.

Downloads

Publicerad

2020-12-21

Nummer

Sektion

Översikter och meddelanden