Tema: Beslutsfattande

Författare

  • Annika Wallin

Abstract

Vad förtjänar att kallas ett beslut? Är det att en morgon plocka upp de randiga strumporna ur strumplådan, eller att avkunna dom i ett brottsmål? I båda fallen finns det mer än en sak att välja på, och något – utöver slumpen – som gör att det blir just detta utfall. Det kan anses vara grundstenarna i ett beslut.

Tanken bakom detta specialnummer är att beskriva beslutsfattande ur olika vetenskapliga perspektiv. Därför har vi bjudit in författare från så skilda ämnen som biologi, ekonomi, juridik, matematik, psykologi och statsvetenskap. En del har valt att brett presentera ämnets syn på beslutsfattande, andra har gett konkreta exempel på vad just deras forskningsinriktning kan säga om beslut. Alla har ändå ägnat sig åt samma grundläggande fenomen. Komponenterna är desamma: En agent eller flera, tillgänglig (faktiskt eller potentiellt) information, en mekanism eller process för att välja, ett kriterium för vad som är ett bra beslut, och i det sammanhanget, en metod för att utvärdera valet.

Downloads

Publicerad

2020-12-21

Nummer

Sektion

Uppsatser