Linton, Magnus, 2019. Text & Stil. Om konsten att berätta med vetenskap. Stockholm: Natur & Kultur.

  • Bo Isenberg

Abstract

Vetenskapens specialisering är en exemplarisk form av modernitetens differentieringar ad infinitum. Den innebär att vi vet långt mer än någon tidigare epok, och att vi gör det på en mängd olika sätt, men detta ”vi” sammanfaller aldrig med ett ”jag”.

Publicerad
2020-07-17
Sektion
Litteraturgranskningar