Karlsson, Klas-Göran, 2019. Det moderna trettioåriga kriget. Europa 1914–1945. Stockholm: Natur & Kultur.

  • Thomas Hörberg

Abstract

I Akademibokhandelns närbelägna filial tillhandahålls 82 titlar under rubriken Historia. 20 av dessa rör perioden 1914-1945. Även om konkurrensen således är stenhård i den nischen står sig Klas-Göran Karlssons bok Det moderna trettioåriga kriget. Europa 1914–1945 mycket väl. Boken är läsvärd och bra, inte minst i det att den utgör en problematiserande och i positiv mening problematisk framställning.

Publicerad
2020-07-17
Sektion
Litteraturgranskningar