Ordförande har ordet

Författare

  • Patrik Hall

Abstract

”Murens värsta sida är att den hos många frambringar en murförsvararhållning, skapar en typ av tänkande där allting genomkorsas av en mur, som delar världen i det onda och lägre utanför och det goda och högre innanför. En murförsvarare behöver inte heller vara fysiskt till städes vid muren, han kan vara långt från den, det räcker att han bär bilden av den inom sig och följer de regler som bestäms av murens logik.”

När jag just nu läser dessa tänkvärda meningar i den polske journalisten Ryszard Kapuscinskis bok ”På resa med Herodotos” är det svårt att bortse från aktualiteten. Murarna tenderar att bli alltfler, trots det grundmurat dåliga rykte som de har. Muren mot pandemin vinner kanske mer förståelse än andra slags murar. Men som Kapucinski säger så påverkas vi likväl av dem. Som forskare är det nog många av oss som är vana vid isolering, men forskarsamhällets tilltagande rörlighet under senare decennier lär påverkas av såväl pandemi- som klimatkris. Hur är för tidigt att säga.

Downloads

Publicerad

2020-07-17

Nummer

Sektion

Statsvetenskapliga förbundet