Vikten av att läsa klassiker

Författare

  • Gunnar Falkemark

Abstract

De flesta skulle nog hålla med om betydelsen av att undvika provinsialism i rummet, det vill säga föreställningen att vårt land eller vår del av världen inte har något att lära av andra delar av världen. Men lika viktigt är att förhindra provinsialism i tiden, det vill säga tron att vår tid är överlägsen förfluten tid och att vi har inget att lära av gångna generationer.

I en värdefull artikel i Statsvetenskaplig tidskrift för några år sedan diskuterar Johan Karlsson Schaffer varför man alls skall syssla med politisk teori inom undervisningen i statsvetenskap. Han diskuterar också ett antal viktiga och kontroversiella urvalskriterier (2015).

Jag skall i denna uppsats ta upp ett annat men besläktat problem. Jag skall argumentera för vikten av att läsa klassiker i politisk teori – här tolkad i vid mening – i original. Och i deras helhet!

Downloads

Publicerad

2020-07-17

Nummer

Sektion

Essä