1923 Vol. 26 no 5

Författare

  • Hjalmar Haralds
  • Gustaf Åkerman
  • Johan Åkerman

Abstract

Hjalmar Haralds: Om dualismen i centralförvaltningen och dess avhjälpande. En fråga som väntar sin lösning. Gustaf Åkerman: Vår penningpolitik under depressionstiden. Johan Åkerman: Penningvärde och konjunktur. Översikter och meddelanden: I. Politik: En norsk grundlagsändring. Den italienska valreformen. Ur diskussionen om en fransk förvaltningsreform. Av J. E. Nilsson. II. Statistik och ekonomi: Folkräkningarna i de skandinaviska länderna. Dödsorsaksstatistiken. Av S. D. Wicksell. Litteraturgranskningar: G. Ferrero, Rom, dess storhet och förfall. Anm. av Martin P:n Nilsson. Kommunalförfattningssakkuniges betänkande IV med förslag till lag om landsting. Betänkande med förslag till lag om församlingsstyrelse m.m. Anm. av R. Malmgren.

Downloads

Nummer

Sektion

Nummer