1923 Vol. 26 no 4

Författare

  • Axel Brusewitz
  • Erik Schalling
  • J. Åkerman

Abstract

Axel Brusewitz: Maktfördelning och demokrati i den konstitutionella utvecklingen. Några grundlinjer. Erik Schalling: Kommunal självstyrelse såsom inrepolitisk stabilitetsfaktor. J. Åkerman: Goda och dåliga tider. Konjunkturproblemet i praktiken. Översikter och meddelanden: I. Politik: Konstitutionella frågor vid 1923 års riksdag. Kommunalförfattningsfrågor vid 1923 års riksdag. Tjeckoslovakiets valsystem. Av. J. E. Nilsson. II. Statistik och ekonomi: Statistiska böcker. Av. S. D. Wicksell. Litteraturgranskningar: Gunnar Nyström, Kräftsjukdomarna i Sverige. Anm. av S. D. Wicksell. Gustaf Åkerman, Realkapital und Kapitalzin. Anm. av Erik Lindahl. Mikael H Lie, Domstolene og grunnloven. Anm. av Ernst Uddenberg. Helge Nelson, Canada, nybyggarlandet. Dens. The interior colonization in Canada at the present day and its natural conditions. Cordt trap, Grundrids af Finnansvidenskaben. Anm. av E. Sommarin.

Downloads

Nummer

Sektion

Nummer