1923 Vol. 26 no 3

Författare

  • Sigfrid Wallengren

Abstract

Sigfrid Wallengren: Pontus Eahlbeck
Ernst V. Heidenstam: Andrakammaryalen och Valkretsindelningen. En undersökning
Erik Broms: En inadverians i landstingsförordningen.
Albin Levander: Oberschlesien och den, oberschlesiska frågan. 

Översikter ch meddelanden:
I. Politik: Irlands författning. Av J. E. Nilsson.
II. Statistik och ekonomi: Befolkningsrörelsen under krigsåren. Sveriges officiella statistik. Anmärkningsvärd nyare svensk statistisk litteratur. Av S. B. Wicksell.

Litteraturgranskningar: Axel Nielsen, Bankpolitik. Aam. av Erik Lindahl.

Downloads

Nummer

Sektion

Nummer