1923 Vol. 26 no 2

Författare

  • Anna B. Wicksell
  • John Olsson

Abstract

Anna B. Wicksell: Konstitutionella frågor vid Nationernas Förbunds tredje församling. John Olsson: Den politiska partifördelningen inom de olika sociala klasserna i Sverige. Översikter och meddelanden: I. Politik: Ur den svenska statsvetenskapliga litteraturen år 1922. Den danska utrikesnämnden. Av J. E. Nilsson. Besparingsfondernas indragning och statsanslagens förändrade beteckning. Av R. Malmgren. Nordiska Nobelinstitutets internationella prisuppgift. II. Statistik och ekonomi: Ekonomisk översikts svenska konjunkturindex. Av Johan Åkerman. Den officiella statistiken efter andra världskriget. Av S. D. Wicksell. Litteraturgranskningar: Leif Kihlberg, den svenska ministären under ståndsriksdag och tvåkammarsystem intill 1905 års totala ministerskifte. Anm. av G. Andrén. Birger Wedberg, Konungens Högsta domstol 1789-1809. Anm. av R. Malmgren. Sakkunigutlåtanden angivna i och för Skytteanska professurens återbesättande år 1923.

Downloads

Nummer

Sektion

Nummer