1923 Vol. 26 no 1

Författare

  • Erik Schalling
  • A. E. Tudeer
  • Erik G. V. Nyström

Abstract

Erik Schalling: Den svenska förvaltningens rötter. A. E. Tudeer: Tvåspråkigheten i Finland städer. Erik G. V. Nyström: Bidrag till belysningen av frågan om enhetsstatens utveckling ur den nordamerikanska unionen. Översikter och meddelanden: I. Politik: Kungl. Maj:t, kyrkomötet och riksdagen. II. Statistik och ekonomi: Arbetslösheten och det komunala nödhjälpsarbetet i Norge. Nya svenska indexberäkningar. Svensk statistisk litteratur. Under år 1922 utkomna officiella publikationer i Sverige. Av S. D. Wicksell. Litteraturgranskningar: Några under år 1922 utkomna arbeten i ekonomisk historia. Anm. av E. Sommarin. C. N. Carleson, Vad är valuta? Anm. av Curt Rothlieb. Fahlbecksla stiftelsen: Berättelse över dess verksamhet och förvaltning under år 1922.

Downloads

Nummer

Sektion

Nummer