Pakt med djävulen?

Samarbete och motstånd i Hitlers skugga

Författare

  • Mats Bergquist

Abstract

Mindre staters valmöjligheter när det gäller förhållandet till en stormaktsgranne brukar i litteraturen om internationell politik anges vara i grunden tre. Man kan följa vad som brukar kallas en ”triumfvagnspolitik”, vilket, enligt den amerikanske historikern Paul W Schroeder, historiskt är den vanligaste linjen, och innebär att man genom en nära relation till stormakten söker vinna säkerhet. Ett annat förhållningssätt är att genom samverkan med andra stater i liknande predikament, och/eller med en annan stormakt, söka balansera grannen. Ett tredje innebär att en mindre stat förklarar sig neutral eller alliansfri, och därmed vill säga att om stormaktsgrannen lämnar denna i fred kommer inga anfallsföretag mot stormakten att utgå från den alliansfria statens territorium. Distinktionen mellan en sådan strategi och en triumfvagnslinje kan ibland svår att upprätthålla.

Downloads

Publicerad

2020-04-08

Nummer

Sektion

Uppsatser