Waldron, Jeremy, 2016. Political Political Theory – Essays on Institutions. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Författare

  • Joakim Nergelius

Abstract

Den åtminstone i den anglosaxiska världen kände och inflytelserike nyzeeländske rättsfilosofen Jeremy Waldron har under de senaste decennierna, då han tjänstgjort som professor i New York och Oxford, gjort sig bemärkt som en ganska vältalig företrädare för vad vi här kan benämna en slags traditionell rättspositivism.

Downloads

Publicerad

2020-01-16