Holmqvist, Mikael, 2018. Handels – maktelitens skola. Stockholm: Bokförlaget Atlantis.

Författare

  • Mikael Börjesson

Abstract

Handelshögskolan i Stockholm (ofta benämnd Handels kort och gott) är en på många sätt unik institution i det svenska högskolelandskapet. Den är den enda självständiga handelshögskolan i Sverige,1 tillsammans med Jönköping University och Chalmers Tekniska Högskola ett av tre icke-offentliga lärosäten i en i övrigt starkt offentligt dominerad högskolesektor och den i förhållande till sin storlek viktigast bland institutioner som förbereder för näringslivets ledande positioner. Sett till studentrekrytering är dess ekonomiutbildning en av de svåraste utbildningarna i landet att komma in på och den kan i många avseenden räknas som en elitutbildning.

Downloads

Publicerad

2020-01-16