Hur deliberativt är det akademiska seminariet?

Författare

  • Zohreh Khoban

Abstract

Jag har nyligen disputerat vid statsvetenskapliga institutionen i Uppsala. Min avhandling tar sin utgångspunkt i teorier om diskursetik, kommunikativt handlande och deliberativ demokrati. Under avhandlingsarbetet har jag stött på många texter om människors vilja och förmåga att deliberera. I dessa texter tas ofta det akademiska seminariet upp som ett typexempel på ett deliberativt forum – särskilt bland dem som är pessimistiskt inställda till möjligheten till deliberation utanför akademin. Men hur deliberativt är egentligen det akademiska seminariet? Detta är inget jag studerar i min avhandling. Jag har dock reflekterat över frågan, och tänkte att den kunde intressera andra statsvetare.

Downloads

Publicerad

2020-01-16