Metoder inom statsvetenskap och etik – kommentar till Leif Lewin, "Politisk idéanalys enligt Habermas, Popper och Rawls"

  • Göran Bexell

Abstract

Ett sätt att diskutera och använda Leif Lewins stimulerande artikel är att tillämpa de metoder för statsvetenskaplig analys som Lewin behandlar på ämnet etik och dess metodiska alternativ.1 Jag använder ”etik” som beteckning på en vetenskaplig disciplin som kan innefatta såväl moralfilosofi som medicinsk, teologisk eller annan etik och som är studiet av moral. I vardagligt språkbruk är det sällsynt att det skiljs mellan etik och moral, vilket leder till att ämnet etik studerar t ex etiken i historia och nutid, vilket då inte innebär att etiken studerar sitt eget ämne utan just moral i historia och nutid.

Publicerad
2019-06-23
Sektion
Översikter och meddelanden