Politisk idéanalys enligt Habermas, Popper och Rawls

  • Leif Lewin

Abstract

Vid doktorspromotionen i Uppsala den sista maj 1961 hölls föreläsningen av min företrädare professor Carl Arvid Hessler. Hans ämnesval var magistralt och den stilistiska utformningen lika fulländad som alltid. Föreläsningen rubricerades ”Dagens socialdemokrati och morgondagens kyrka” och gav en första inblick i det kommande idéhistoriska arbetet Statskyrkodebatten, som författats skulle Hessler skriva några år senare i det korta förordet – ”i en ärlig strävan att ’förstå’ men utan undertryckande av de kritiska reflektioner som infunnit sig” (Hessler 1964:5).

Publicerad
2019-06-23
Sektion
Översikter och meddelanden