Sverker Gustavsson, Claes-Mikael Jonsson & Ingemar Lundberg, 2018. Vad krävs för att rädda demokratin? Stockholm: Premiss förlag.

Författare

  • Mikael Spång

Abstract

I Vad krävs för att rädda demokratin? diagnostiserar Sverker Gustavsson, Claes-Mikael Jonsson och Ingemar Lundberg samtida hot mot demokratin, närmare bestämt sådant de kommer till uttryck i populism och nyliberal teknokrati (auktoritär liberalism). Bokens bärande tema är att dessa hot eller utmaningar hänger samman i den meningen att en av anledningarna till populismens framväxt under de senaste årtiondena är nyliberalismens genomslag, dess djupverkan som Gustavsson uttrycker det.

Downloads

Publicerad

2019-03-13

Nummer

Sektion

Litteraturgranskningar