Andersson, Gunnar, Brante, Thomas & Edling, Christofer (red.), 2014. ”Det personliga är sociologiskt: 14 professorer om svensk sociologi”, Sociologisk Forskning, 51 (3–4).

Författare

  • Benny Carlson

Abstract

Att som ekonomihistoriker i en statsvetenskaplig tidskrift recensera 14 sociologiprofessorers berättelser om sig själva och sitt ämne kan förefalla en smula äventyrligt. Men eftersom berättelserna ofta handlar om vägval (och därmed om ämnets historiska stigberoende) och gränsöverskridanden är tilltaget måhända förlåtligt. Jag kommer i vart fall, för att undvika misstankar om vantolkning, att citera friskt, låt vara att citat alltid är ryckta ur sammanhang.

Downloads

Publicerad

2019-03-13

Nummer

Sektion

Litteraturgranskningar