Uppfanns statsvetenskaplig idéanalys av Herbert Tingsten? Kommentar till Rolf Hugoson

Författare

  • Evert Vedung

Abstract

Rolf Hugoson har kommit med ett inlägg i den serie av bidrag som jag efterlyser i StvT:s temanummer om idéanalys. Hugoson är först, bra, härligt. Du är så välkommen!

I ”Idéanalys från ankdamm till universums mitt” finns några formuleringar som väcker Rolf Hugosons undran. Uppfanns idéanalysen av Herbert Tingsten? frågar han sig. Undertecknad understryker upprepade gånger, säger han, att ”politisk idéanalys [är] en tvättäkta svensk tradition inom statsvetenskapen” [---] ”Idéanalys är en svensk uppfinning med sin säregna fokusering just på idéer i vid mening” (V2018:155ff).

I mitt inlägg ska jag begränsa mig till just Tingsten och den statsvetenskapliga idéanalysen, även om poängen med mina bidrag i temanumret var att visa hur det gått långt efter Tingstens tid och särskilt under halvseklet 1965-2017, då jag har egna, om ock begränsade erfarenheter. Jag ska diskutera Hugosons viktigaste inslag så allvarligt och seriöst jag kan.

Downloads

Publicerad

2019-03-13

Nummer

Sektion

Översikter och meddelanden