Uppfanns idéanalysen av Herbert Tingsten?

Författare

  • Rolf Hugoson

Abstract

Nyligen har Evert Vedung i denna tidskrift önskat sig mer och bättre idéanalys i statsvetenskapen och på detta vis inlett ett samtal, som av flera skäl torde locka deltagare. Här skall jag nöja mig med att preliminärt kritisera en viss aspekt, frågan om ursprunget.

Downloads

Publicerad

2019-03-13

Nummer

Sektion

Översikter och meddelanden