Kommentarer till Vanja Carlsson & Dalia Mukhtar-Landgren: ”Styrning genom frivillig koordinering? En studie av europeiska socialfondens genomförande i lokal förvaltning”

Författare

  • Erik Jakobsson

Abstract

Då jag som konsult till ganska stor del arbetar med utvärderingar av projekt finansierade med ESF-medel var det med stort intresse som jag tog del av artikeln. Jag har också tidigare själv i universitetsmiljö medverkat i studier som gäller demokratiaspekter på implementeringen av EU:s strukturfonder i Sverige och strukturfondspolitikens relation till gängse politiska strukturer baserade på representativ politisk styrning. Det som artikeln behandlar är för mig således frågor med stor relevans, som väcker ett igenkännande, och som även har viss bäring på den praktik som jag är upptagen med idag som utvärderingskonsult.

Publicerad

2018-12-07